Việc làm QC: Khám phá cơ hội trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng

Worklink

Là đơn vị tuyển dụng rất nhiều vị trí QC cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong bài viết này, Worklink sẽ chia sẻ những cơ hội thú vị về việc làm QC – kiểm soát chất lượng.

Việc làm QC là gì?

QC (viết tắt của Quality Control) là kiểm soát chất lượng. Công việc của một nhân viên QC là kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi đưa ra thị trường. Điều này bao gồm việc kiểm tra từng chi tiết, đảm bảo tính đồng nhất và hiệu suất ổn định của sản phẩm.

 QC thường được tiến hành song song trong từng khâu của quy trình sản xuất, nhằm tối đa hóa chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu.

Kiểm soát chất lượng tập trung vào ba khía cạnh (được quy định theo các tiêu chuẩn như ISO 9001):

 1. Các yếu tố như kiểm soát, quản lý công việc, các quy trình được xác định và quản lý tốt, các tiêu chí về hiệu suất, tính toàn vẹn và tính đồng nhất hóa
 2. Năng lực, chẳng hạn như về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và bằng cấp
 3. Các yếu tố mềm, chẳng hạn như nhân sự, lòng chính trực, tin tưởng, văn hóa, động lực và xây dựng đọi ngũ của tổ chức và các mối quan hệ chất lượng.

Các vị trí công việc của một nhân viên QC

1. Nhân viên IQC (Nhân viên kiểm soát chất lượng đầu vào):

 • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, lựa chọn đầu vào đạt tiêu chuẩn
 • Theo dõi tình trạng sử dụng nguyên vật liệu đầu vào trong quá trình sản xuất
 • Giải quyết các vấn đề với nhà cung ứng
 • Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm mẫu, sản phẩm mới

2. Nhân viên PQC (Nhân viên kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất):

 • Triển khai quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm (cùng nhân viên QA)
 • Kiểm tra các công đoạn sản xuất, yêu cầu khắc phục (nếu có lỗi)
 • Tham gia giải quyết, chăm sóc khách hàng về các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm
 • Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm mẫu, sản phẩm mới

3. Nhân viên OQC (Nhân viên kiểm soát chất lượng đầu ra):

 • Lập tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm
 • Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm và thông qua sản phẩm đạt chuẩn
 • Thu thập, phân loại các sản phẩm lỗi (các sai sót về kỹ thuật) để chuyển yêu cầu sửa chữa cho PQC
 • Tham gia giải quyết, chăm sóc khách hàng về các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm

Yêu cầu về kỹ năng của nhân viên QC

Để trở thành nhân viên QC, bạn cần phải sở hữu những kỹ năng sau:

 • Kỹ năng kiểm tra và đánh giá: là kỹ năng quan trọng nhất của một nhân viên kiểm soát chất lượng, nhân viên QC luôn cần theo dõi sát sao quá trình sản xuất và phát hiện các lỗi sai kịp thời.
 • Kỹ năng quản lý: Là người giám sát, điều hành hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, nhân viên QC cần phảo sở hữu kỹ năng quản lý tốt để điều phối các hoạt động hợp lý, đem lại hiệu suất, hiệu quả cao nhất.
 • Kỹ năng xử lý sự cố: Xử lý sự cố cũng là một trong những yếu tố quan trọng mà 1 QC cần có để đưa ra những giải pháp kịp thời nhằm khắc phục lỗi trong quá trình sản xuất.
 • Kỹ năng giao tiếp: Là người trao đổi với khách hàng về chất lượng sản phẩm, QC sẽ cần sở hữu một kỹ năng giao tiếp tốt. Hơn nữa, nhân viên QC cũng cần sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt để thuận tiện cho quá trình trao đổi.

Vai trò của nhân viên QC

QC đóng góp vai trò lớn trong quá trình sản xuất như:

 • Là người phân tích: Trong quá trình sản xuất, nếu có lỗi xảy ra, nhân viên QC là người cần phân tích, tìm ra nguyên nhân, báo cáo kết quả và đưa ra yêu cầu sửa chữa.
 • Là người kiểm soát mọi khâu của quá trình sản xuất: Nhân viên QC cần chịu trách nhiệm kiểm soát các quy trình từ đầu vào, lọc các lỗi trong quá trình sản xuất, sửa chữa và chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Trên đây là những thông tin về việc làm QC – kiểm soát chất lượng. Hi vọng rằng bài viết này đã đem đến những thông tin hữu ích cho bạn về công việc thú vị này.