NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

Full time @EVOLUTION ENTERPRSISES trong Kế toán & Tài chính Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

  • Job ID 115569
  • Cấp bậc Nhân viên
  • Số lượng cần tuyển 2
  • Kinh nghiệm 2 Năm+
  • Giới tính Nam & Nữ
  • Học Vấn Cao đẳng
  • Ngoại Ngữ Tiếng Anh

Mô tả công việc

– Chịu trách nhiệm chính về hạch toán kế toán liên quan đến tài sản cố định, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, khấu hao tài sản, phân bổ chi phí.

– Theo dõi công nợ với nhà cung cấp

– Thực hiện nghiệp vụ thanh toán

– Kiểm tra hồ sơ thanh toán, xin phê duyệt thanh toán và đảm bảo hồ sơ thanh toán tuân thủ các quy định của công ty, các quy định của luật Kế toán và luật Thuế

– Các công việc khác do cấp quản lý phân công

(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Các công việc khác bạn có thể thích

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN - Headhunter
Ứng tuyển công việc này