HRM trưởng phòng nhân sự (Nghệ An)

Full time trong Nhân sự Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

  • Mã Việc Làm 117914
  • Cấp bậc Trưởng phòng
  • Số lượng cần tuyển 1
  • Kinh nghiệm 2 Năm+
  • Giới tính Nam & Nữ
  • Học Vấn Đại học
  • Ngoại Ngữ Không yêu cầu

Chi tiết tin tuyển dụng

Khách hàng của H&HIS là một công ty công nghệ tại Nghệ An. Hiện tại, khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm một ứng viên cho vị trí HRM, thông tin cụ thể như sau:
Mô tả công việc
– Tổ chức kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển chung của công ty trong từng giai đoạn; xây dựng và duy trì quy trình, biểu mẫu và chính sách tuyển dụng,
– Xây dựng quy trình đánh giá, tổ chức đánh giá định kỳ và lưu trữ thông tin về từng nhân sự,
– Giải quyết tình huống phát sinh giữa các nhân sự công ty nhằm đảm bảo đoàn kết nội bộ nâng cao văn hóa công ty,
– Quản lý và thực hiện chấm công, thực hiện công tác tính lương hàng tháng; hoạch định ngân sách lương hàng năm và đề xuất các chính sách lương thưởng, tưởng thưởng, kỷ luật và chính sách phúc lợi cho toàn công ty,
– Báo cáo định kỳ cho Ban điều hành về chi phí lương, các vấn đề về nhân sự và cá báo cáo cho các cơ quan ban ngành nhà nước,
– Thực hiện những nhiệm vụ khác theo chỉ định của Ban Giám Đốc.

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích