Tuyển dụng kế toán

Full time trong Kế toán & Tài chính
  • Hồ Chí Minh, 582/8 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lương: 7 ₫ / Tháng
  • 0 Ứng tuyển
  • Lượt xem(s) 190
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

  • Mã Việc Làm 120307
  • Cấp bậc Nhân viên
  • Kinh nghiệm 3 Năm+
  • Giới tính Nam & Nữ
  • Học Vấn Đại học
  • Ngoại Ngữ Không yêu cầu

Chi tiết tin tuyển dụng

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
– Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác…
– Lập báo cáo tài chính theo định kỳ (quý, tháng, năm) và giải trình số liệu chi tiết.
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
– Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, theo yêu cầu
– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích