[VP049] – Production Staff

Full time trong Sản xuất/Vận hành sản xuất
 • Vĩnh Phuc, chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Hạn Ứng Tuyển : 22/05/2024
 • Lương: 13 ₫ - 15 ₫ / Tháng
 • 3 Ứng tuyển
 • Lượt xem(s) 152
Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

 • Mã Việc Làm 124332
 • Cấp bậc Nhân viên
 • Kinh nghiệm 2 Năm+
 • Giới tính Nam & Nữ
 • Học Vấn Đại học
 • Ngoại Ngữ Tiếng Anh

Chi tiết tin tuyển dụng

– Kiểm tra, đôn đốc thực hiện sản xuất đúng quy trình, tiêu chuẩn an toàn. Đảm bảo hoạt động
5S luôn được duy trì.
– Phân tích hiệu suất của thiết bị tự động và bán tự động. Đề xuất các phương án cải tiến, điều
chỉnh thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
– Phân tích lỗi liên quan đến chất lượng sản phẩm. Ứng dụng các phương án để nâng cao chất
lượng sản phẩm (sử dụng Jig test, điều chỉnh các thông số phù hợp…)

Các công việc khác bạn có thể thích