Trưởng phòng kế hoạch

trong Kế toán & Tài chính Chia sẻ việc đến 1 email
 • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

 • Job ID 24902
 • Cấp bậc Trưởng phòng
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 3 Năm+
 • Giới tính Nam & Nữ
 • Trình độ chuyên môn Đại học
 • Ngoại Ngữ Tiếng Anh

Mô tả công việc

 • Xây dựng qui trình và những nhiệm vụ chính của Phòng ban dựa trên chính sách và nhiệm vụ chính của Bộ phận
 • Ra quyết định, đề ra những mục tiêu và thực hiện các định hướng chiến lược/ kế hoạch kinh doanh trung hạn/ dự toán ngân sách hằng nam của Phòng ban dựa vào việc tham vấn với Trưởng bộ phận, Trụ sở chính sao cho phù hợp với qui định và chiến lược của Bộ phận
 • Đạt được kế hoạch trung hạn, kế hoạch hằng năm, ngân sách và kế hoạch hành động của Phòng ban
 • Duy trì việc quản lý công ty, an toàn, môi trường và tuân thủ pháp luật trong Phòng ban
 • Tăng cường đạo đức kinh doanh, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và ý thức tuân thủ qui định của Phòng ban
 • Thực hiện các cải cách, ứng dụng, cải tiến trong việc quản lý/ cơ cấu tổ chức của Phòng ban
 • Thực hiện cải cách, ứng dụng, cải tiến bao gồm việc đổi mới Bộ phận (năng suất, chi phí, chất lượng, thành tích) dựa trên sự tham vấn của các Trưởng bộ phận chức năng tương ứng

Các công việc khác bạn có thể thích