CHUYÊN VIÊN CHÍNH SÁCH & ĐÀO TẠO

Full time trong Nhân sự Chia sẻ việc đến 1 email
 • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

 • Job ID 25651
 • Cấp bậc Nhân viên
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 2 Năm+
 • Giới tính Nam & Nữ
 • Trình độ chuyên môn Đại học
 • Ngoại Ngữ Không yêu cầu

Mô tả công việc

 • Đào tạo
 • Tham mưu cho trưởng phòng việc xây dựng chiến lược, chính sách, ngân sách đào tạo
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo Xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện.. Phù hợp và đáp ứng được nhu cầu phát triển của nhân viên tại từng thời điểm và từng bộ phận
 • Tổ chức thực hiện đào tạo theo chương trình đã được phê duyệt
 • Lên phương án và thực hiện việc kiểm tra đánh giá chất lượng nhân sự sau đào tạo Xây dựng chính sách, quy trình đào tạo.
 • Tìm kiếm, đánh giá, kết nối với các nguồn đào tạo chất lượng bên ngoài
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ: đánh giá chất lượng nguồn nhân lực công ty, báo cáo về xu hướng đào tạo
 • Thanh toán chi phí đào tạo, quản lý ngân sách đào tạo.
 • Chính sách
 • Hỗ trợ TP trong công tác xây dựng chính sách lương, thưởng, kpi
 • Hỗ trợ TP trong công tác xây dựng nội quy, quy định.
 • Hướng dẫn thực hiện và theo dõi đánh giá hiệu quả \
 • Tổng hợp và phân tích các báo cáo theo yêu cầu
 • Kết hợp với nhân viên nhân sự thực hiện công việc tuyển dụng

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích