Facility Engineer

Full time trong Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng Chia sẻ việc đến 1 email
  • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

  • Job ID 26037
  • Cấp bậc Giám sát
  • Số lượng cần tuyển 1
  • Kinh nghiệm 3 Năm+
  • Giới tính Nam
  • Trình độ chuyên môn Cao đẳng
  • Ngoại Ngữ Tiếng Anh

Mô tả công việc

– Install equipments

Lắp đặt thiết bị

– In charge of factory equipment management

– Chịu trách nhiệm quản lý thiết bị nhà máy

– Operation and maintenance of equipment, ensures equipment is always ready for production

– Vận hành, bảo trì máy móc, đảm bảo máy móc hoạt động tốt

– Flow up and evaluate the effectiveness of equipment (OEE) to propose with improvement measures to improve overall equipment effectiveness (OEE)

– Theo dõi, đánh giá hiêu quả thiết bị để đưa ra đề xuất cải tiến, đảo bảo tất cả thiết bị hoạt động hiệu quả

– Make maintenance schedule and conduct  equipment maintenance

– Lên kế hoạch bảo trì và tiến hành bảo trì máy móc, thiết bị

Các công việc khác bạn có thể thích