Nhân viên kế toán tiếng Nhật

Full time trong Kế toán & Tài chính Chia sẻ việc đến 1 email
 • Chia sẻ:

Yêu Cầu Công Việc

 • Job ID 26607
 • Cấp bậc Nhân viên
 • Số lượng cần tuyển 1
 • Kinh nghiệm 2 Năm+
 • Giới tính Nam & Nữ
 • Trình độ chuyên môn Cao đẳng
 • Ngoại Ngữ Tiếng Nhật N3

Mô tả công việc

 • Lập dự trù kinh phí hàng tháng, xin phê duyệt của Ban Giám dốc
 • Thực hiện chuyển khoản quỹ tới tài khoản thanh toán của Công ty.
 • Tổng hợp lập báo cáo dòng tiền, chi phí hàng tháng gửi Ban giám đốc
 • Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ như xuất nhập khẩu, mua bán hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
 • Hoạch toán thu/chi, các khoản khấu hao.
 • Hoạch toán các khoản trích khấu hao Tài sản cố định.
 • Hoạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước ngắn hạn/ dài hạn.
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ, đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó.
 • Tính toán và báo cáo giá sản xuất, thông tin về nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang.
 • Lập báo cáo Nhập- xuất- tồn hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
 • Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu- cuối kỳ).

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích