Chuyên viên Hợp đồng Đấu thầu

Full time trong Luật/Pháp lý Chia sẻ việc đến 1 email

Yêu Cầu Công Việc

  • Mã Việc Làm 27101
  • Cấp bậc Nhân viên
  • Số lượng cần tuyển 1
  • Kinh nghiệm 2 Năm+
  • Giới tính Nam & Nữ
  • Học Vấn Đại học
  • Ngoại Ngữ Tiếng Anh

Chi tiết tin tuyển dụng

Lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, HSMT/HSYC/BYCBG để triển khai mua sắm

Thực hiện các công tác đăng tải thông báo mời thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Làm rõ hồ sơ thầu, sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) và Báo cáo đánh giá thầu, đề xuất danh sách xếp hạng nhà thầu, thương thảo hợp đồng theo danh sách xếp hạng, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo, đăng báo kết quả lựa chọn nhà thầu; Thương thảo và hoàn thiện ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu

Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện đơn hàng/hợp đồng (thời gian giao hàng, chứng từ, thời gian hiệu lực bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành…)

Giải quyết các trường hợp, tình huống phát sinh (giao hàng chậm, đổi mã hàng, hủy hợp đồng…) trong quá trình thực hiện hợp đồng để thực hiện các thủ tục phù hợp (phạt vi phạm, sửa đổi bổ sung hợp đồng)

Kiểm tra chứng từ hàng hóa và chuyển hồ sơ cho bộ phận phụ trách đúng thời gian

Theo dõi thực hiện thủ tục thanh, quyết toán hợp đồng phụ trách và lưu hồ sơ hoàn chỉnh

Các công việc khác bạn có thể thích