Yêu cầu cần biết về vị trí Chinese Linguist: nhân sự biết tiếng trung

Worklink

Bạn đang muốn biết yêu cầu về vị trí Chinese Linguist: nhân sự biết tiếng trung ? Đây có thể là một vị trí khó tìm và hấp dẫn với các Hr, cùng worklink tìm hiểu về đặc thù cũng như yêu cầu nghề này nhé!


Chinese Linguist
Nhà ngôn ngữ học Trung Quốc sẽ cung cấp dịch vụ dịch thuật dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhà ngôn ngữ học Trung Quốc sẽ cung cấp đào tạo ngôn ngữ mật mã cho các nhân viên quân sự và dân sự; và làm việc với Quản lý dự án và Trình quản lý nội dung ngôn ngữ và đào tạo để phát triển và tích hợp các tài liệu, công nghệ và phương pháp đào tạo ngôn ngữ vào các chương trình đào tạo hiện có.

Yêu cầu cần biết về vị trí Chinese Linguist: nhân sự biết tiếng trung - yeu cau can biet ve vi tri chinese linguist nhan su biet tieng trung 1
Bạn đang muốn biết yêu cầu về vị trí Chinese Linguist


Nhiệm vụ và trách nhiệm nhân sự biết tiếng trung vị trí Chinese Linguist


Cung cấp các dịch vụ liên quan đến dịch thuật và ngôn ngữ dưới nhiều hình thức bao gồm, nhưng không giới hạn ở: bảng điểm, ý chính, báo cáo, ghi âm miệng, áp phích và dấu hiệu.
Cung cấp ngôn ngữ toàn cầu, ngôn ngữ mật mã và đào tạo văn hóa cho các lực lượng quân sự và nhân viên dân sự thông qua hướng dẫn trong lớp học truyền thống, tài liệu bằng văn bản, hướng dẫn dựa trên công nghệ, dịch vụ học tập phân tán và OJT.
Phát triển các tài liệu đào tạo toàn cầu và mật mã mới, chương trình giảng dạy và chương trình học để được Chính phủ Hoa Kỳ phê duyệt.
Làm việc với Trình quản lý nội dung và đào tạo ngôn ngữ và đào tạo, nghiên cứu và tích hợp các công nghệ, phần mềm và phương pháp đào tạo ngôn ngữ mới cho khách hàng.
Theo dõi khách quan sự tiến bộ của sinh viên và báo cáo hiệu quả đào tạo cho Quản lý nội dung ngôn ngữ và đào tạo.
Tích hợp chương trình giảng dạy và tài liệu của Trung tâm Ngoại ngữ Học viện Quốc phòng (DLIFLC) một cách kịp thời.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công

Yêu cầu cần biết về vị trí Chinese Linguist: nhân sự biết tiếng trung - yeu cau can biet ve vi tri chinese linguist nhan su biet tieng trung 3
Phát triển các tài liệu đào tạo toàn cầu


Yêu cầu về bằng cấp Chinese Linguist


Trình độ tối thiểu: (Để thực hiện công việc này thành công, một cá nhân phải có khả năng thực hiện từng nhiệm vụ thiết yếu một cách thỏa đáng.)
Yêu cầu bằng cấp trung học / GED.
Bằng cử nhân mong muốn.
Hơn 3 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các dịch vụ liên quan đến dịch thuật và ngôn ngữ.
Hơn 1 năm kinh nghiệm cung cấp ngôn ngữ hoặc hướng dẫn liên quan.
Phải có giải phóng mặt bằng TS / SCI hoạt động với CI Poly

Kiến thức, kỹ năng và khả năng:


Kinh nghiệm giảng dạy ngôn ngữ mật mã quân sự ưa thích.
Khả năng vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ Bàn tròn ngôn ngữ liên ngành (ILRT) cấp 3 tiếng Trung và trình độ tiếng Anh nâng cao (ILRT cấp 2+ trở lên dựa trên DLPT 4).
Viết và nói ngôn ngữ đích bằng ngữ pháp và phát âm rõ ràng và súc tích.
Khả năng tạo ra các bản dịch thành ngữ của tài liệu phi kỹ thuật bằng cách sử dụng cú pháp và biểu thức chính xác từ tiếng Anh sang ngôn ngữ đích và ngược lại.
Khả năng thực hiện các bản dịch / giải thích chính xác, liên tục của các cuộc hội thoại / hoạt động đang diễn ra.
Có khả năng đào tạo người khác một cách hiệu quả về ngôn ngữ toàn cầu, ngôn ngữ mật mã và văn hóa.
Có khả năng đi du lịch.

Yêu cầu cần biết về vị trí Chinese Linguist: nhân sự biết tiếng trung - yeu cau can biet ve vi tri chinese linguist nhan su biet tieng trung 1
Kinh nghiệm giảng dạy ngôn ngữ mật mã quân sự ưa thích


Worklink là một nhà tuyển dụng chuyên nghiệp tôn trọng cơ hội bình đẳng và giá trị đa dạng. Chúng tôi không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng hôn nhân. Nếu bạn sẵn sàng làm việc với các nhà tuyển dụng có thể giúp bạn tìm thấy tài năng bạn cần để giúp doanh nghiệp thành công, hãy liên hệ với các chuyên gia tuyển dụng tại Worklink Việt Nam ngay hôm nay.