Yêu cầu cần thiết khi tuyển dụng phó phòng tài chính

Worklink

Yêu cầu khi tuyển dụng phó phòng tài chính : Đọc cùng Worklink!
Phòng Tài chính là một phần của một tổ chức chịu trách nhiệm mua vốn cho công ty, quản lý các quỹ trong tổ chức và lập kế hoạch chi tiêu quỹ cho các tài sản khác nhau. Đây là một phần của một tổ chức đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả và kiểm soát tài chính cần thiết để hỗ trợ tất cả các hoạt động kinh doanh. Ngày nay, một bộ phận tài chính có một loạt các vai trò vô cùng quan trọng trong tổ chức. Hiệu suất và thành công của bất kỳ công ty nào phụ thuộc rất nhiều vào việc tài chính được xử lý tốt như thế nào. Theo dõi chặt chẽ chức năng tài chính là rất quan trọng cho hoạt động trơn tru của một công ty.

Yêu cầu cần thiết khi tuyển dụng phó phòng tài chính - yeu cau can thiet khi tuyen dung pho phong tai chinh1
Yêu cầu khi tuyển dụng phó phòng tài chính : Đọc cùng Worklink!

Thuật ngữ, tài chính phải được hiểu rõ ràng vì nó có ý nghĩa và giải thích khác nhau trong các bối cảnh khác nhau. Theo cách nói của Howard và Upton, tài chính có thể được định nghĩa là khu vực hành chính hoặc tập hợp các chức năng hành chính trong một tổ chức liên quan đến việc sắp xếp tiền mặt và tín dụng để tổ chức có thể thực hiện các mục tiêu của mình một cách thỏa đáng như khả thi”.


Mô tả công việc khi tuyển dụng phó phòng tài chính


Chịu trách nhiệm quản lý theo dõi, phân tích giá thành kế họach và giá thành thực tế của Công ty.
Thực hiện một số báo cáo quản trị.
Theo dõi và chịu trách nhiệm tình hình báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo quản trị của các Công ty con hoặc đơn vị thành viên thuộc hệ thống Công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế tóan trưởng phân công tại từng thời điểm.…
Xây dựng các quy trình, quy định hạch toán, kiểm soát chi phí và doanh thu tại Tổng công ty. Đề xuất các giải pháp tối ưu chi phí, tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.
Xây dựng các KPI cho ngành dọc tài chính, kiểm soát việc thực hiện các KPI theo đúng quy định và định hướng của TCT. Tổng hợp đánh giá các chỉ tiêu KPI điều hành đối với các đơn vị trực thuộc TCT hàng tháng, hàng quý trong công tác tài chính.
Quản trị chi phí, doanh thu toàn Tổng công ty theo định mức và theo cơ chế khoán. Cảnh báo các chi phí phát sinh đột biến, mang tính bất thường.
Quản trị, đầu tư tài chính, phân tích các chỉ số tài chính và lập các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng, ban Tổng giám đốc.

Yêu cầu cần thiết khi tuyển dụng phó phòng tài chính - yeu cau can thiet khi tuyen dung pho phong tai chinh
Phó phòng tài chính cần chịu trách nhiệm quản lý theo dõi, phân tích giá thành kế họach


Kinh nghiệm cần thiết


Tốt nghiệp Đại học trở lên (ĐH Kinh Tế, Học Viên Tài Chính, Đại học Ngoại Thương chuyên ngành tài chính doanh nghiệp) hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Kế toán tại nước ngoài.
Có chứng chỉ CPA.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại Doanh nghiệp (ưu tiên DN Xây lắp) hoặc làm quản trị tài chính (Phó phòng/Trưởng phòng tài chính, ưu tiên quản trị hệ thống lớn, doanh nghiệp có doanh thu > 1000 tỷ).
Nắm vững các chính sách pháp luật về tài chính, thuế, các quy định liên quan đến kế toán hiện hành.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo trong môi trường áp lực cao, có thể đi công tác trong và ngoài nước.
Kỹ năng tin học văn phòng và phần mềm kế toán thành thạo.

Yêu cầu cần thiết khi tuyển dụng phó phòng tài chính - yeu cau can thiet khi tuyen dung pho phong tai chinh2
Tuyển dụng phó phòng tài chính cần thành thạo tin học văn phòng

Vừa rồi là những yêu cầu cần thiết khi tuyển dụng phó phòng tài chính do Worklink gợi ý. Nếu bạn sẵn sàng làm việc với các nhà tuyển dụng có thể giúp bạn tìm thấy tài năng bạn cần để giúp doanh nghiệp thành công, hãy liên hệ với các chuyên gia tuyển dụng tại Worklink Việt Nam ngay hôm nay.

Để lại một bình luận