Yêu cầu khi tuyển dụng phó phòng phát triển sản phẩm

Worklink

Tuyển dụng phó phòng phát triển sản phẩm có những yêu cầu gì mà headhunter cần phải biết? Hãy đọc blog của worklink để biết ngay sau đây!

Yêu cầu khi tuyển dụng phó phòng phát triển sản phẩm - yeu cau khi tuyen dung pho phong phat trien san pham2
Yêu cầu khi tuyển dụng phó phòng phát triển sản phẩm


Trách nhiệm


Trách nhiệm chính: Thực hiện công tác xây dựng, triển khai, quản lý các chính sách liên quan đến sản phẩm, giá và chất lượng dịch vụ đối với nhóm khách hàng cá nhân của Ngân hàng.

Yêu cầu khi tuyển dụng phó phòng phát triển sản phẩm - yeu cau khi tuyen dung pho phong phat trien san pham1
Thực hiện công tác xây dựng, triển khai, quản lý


Các công việc thực hiện khi tuyển dụng phó phòng phát triển sản phẩm


Tổ chức quản lý và phát triển sản phẩm (ngoại trừ các sản phẩm phái sinh phục vụ hoạt động kinh doanh tiền tệ, sản phẩm thẻ, sản phẩm ngân hàng điện tử và/hoặc các sản phẩm khác thuộc chức năng của các đơn vị khác) phục vụ khách hàng cá nhân.
Tổ chức xây dựng và quản lý chính sách giá liên quan đến sản phẩm cá nhân.
Tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo kiến thức sản phẩm; trực tiếp tham gia huấn luyện và đào tạo các sản phẩm (cho CBNV trong Phòng, đội ngũ quản lý/chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân tại các Đơn vị kinh doanh, đào tạo kỹ năng bán hàng cho các Đơn vị kinh doanh).
Tổ chức thiết lập hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi của khách hàng về sản phẩm cá nhân.
Soạn thảo các văn bản (Quy chế, quy trình, quy đinh, hướng dẫn,…) liên quan đến chính sách sản phẩm, giá và chất lượng dịch vụ đối với nhóm khách hàng cá nhân.
Tổ chức, quản lý, phân công, hướng dẫn và đánh giá nhân viên trực thuộc thực hiện công việc Bộ phận Quản lý và phát triển sản phẩm.
Báo cáo cấp Quản lý trực tiếp kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
Tham mưu đóng góp ý kiến cho lãnh đạo phòng giúp cải tiến công việc của Phòng/Bộ phận.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp Quản lý trực tiếp.

Yêu cầu khi tuyển dụng phó phòng phát triển sản phẩm - yeu cau khi tuyen dung pho phong phat trien san pham
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp Quản lý trực tiếp.


Quyền hạn & Nghĩa vụ khi tuyển dụng phó phòng phát triển sản phẩm


Quyền hạn


Chủ động giải quyết công việc theo nhiệm vụ được phân công.
Tham mưu, đề xuất, đóng góp ý kiến để cải tiến/hoàn thiện công việc đang phụ trách.


Nghĩa vụ


Tuân thủ Nội quy của công ty
Đề cao hình ảnh và góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu công ty
Cập nhật và tuân thủ hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước cũng như hệ thống quy chế, quy định, quy trình của công ty. Liên quan đến nghiệp vụ đang được phân công thực hiện.
Đảm bảo hoàn thành công việc được giao theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp cũng như phù hợp với mục tiêu chung của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
Thực thi ý thức tiết kiệm trong suốt quá trình làm việc và sinh hoạt tại ngân hàng.
Tham gia các chương trình, dự án, phong trào thi đua do công ty phát động.
Bảo mật thông tin được tiếp cận.
Yêu cầu tuyển dụng
Trình độ học vấn: Đại học trở lên
Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Marketing, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Anh văn: Trình độ B trở lên.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng (đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân).
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó ít nhất 02 năm công tác tại vị trí từ Chuyên viên phát triển sản phẩm trở lên.
Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, dự báo.
Trình bày bằng tốt bằng cả ngôn ngữ nói và viết
Khả năng quản lý, làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, trung thực, chịu được áp lực công việc cao.
Vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn.
Vừa rồi là yêu cầu khi tuyển dụng phó phòng phát triển sản phẩm.

Vừa rồi là yêu cầu khi tuyển dụng phó phòng phát triển sản phẩm. Nếu bạn sẵn sàng làm việc với các nhà tuyển dụng có thể giúp bạn tìm thấy tài năng bạn cần để giúp doanh nghiệp thành công, hãy liên hệ với các chuyên gia tuyển dụng tại Worklink Việt Nam ngay hôm nay.

Để lại một bình luận