About NGUYỄN THU HÀ

  • Trình độ học vấn Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Kinh nghiệm làm việc 2 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Viewed 106

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên NGUYỄN THU HÀ 2023 - Headhunter Worklink Đăng tin tuyển dụng miễn phí